תיליון "בתולה" - זהב לבן משובץ ביהלום שחור

בתולה הוא אחד משנים עשר המזלות ומתייחס למי שנולד/ה בין 23  באוגוסט ל22 בספטמבר. אבן המזל: פרידוט צבע ירוק