תיליון "דלי" - זהב לבן משובץ ביהלום שחור

דלי הוא אחד משנים עשר המזלות ומתייחס למי שנולד/ה בין 21 ינואר ל18 לפברואר. אבן המזל: גארנט, צבע אדום, מקושרת לשבט יהודה ובלוח החושן של הכהן הגדול נקראה נופך