תיליון "גדי" - זהב לבן משובץ ביהלום שחור

גדי הוא אחד משנים עשר המזלות ומתייחס למי שנולד/ה בין ה-22 בדצמבר ל20 בינואר. אבן המזל: טופז, צבע כחול, מקושרת לשבט שמעון ובלוח החושן של הכהן הגדול נקראה פטדה